Procesmanagement

Procesmanagement

Procesmanagement wordt in de praktijk vaker gebruikt dan gedacht. Door middel van procesmanagement kunnen werkwijzen en procedures binnen organisaties worden geoptimaliseerd en geborgd. Het helder beschrijven van deze werkwijzen en procedures maakt het mogelijk om tijdens een audit op een duidelijke en gestructureerde manier over deze processen te communiceren. Daarnaast zijn deze procesbeschrijvingen ook het beginpunt om processen te kunnen automatiseren.

Bij Fesma hebben wij meerdere procesmanagers die kunnen helpen met het in kaart brengen van uw processen. Hierbij kijken wij naar uw behoefte om de processen op verschillende diepte niveaus te kunnen beschrijven. Wanneer de processen bijvoorbeeld door het management worden gebruikt, zullen wij deze processen hoog over in kaart brengen. Deze processen kunnen vervolgens gebruikt worden om verantwoordelijkheden te controleren en te sturen op activiteiten. De gedetailleerde procesbeschrijvingen zorgen ervoor dat de processen op een later moment eenvoudig en volledig geautomatiseerd kunnen worden. 

Onze aanpak

  • Eerst luisteren we naar uw verhaal
  • We kijken samen naar de beste oplossing
  • Wij ontzorgen u en zorgen voor een passende oplossing

Optimalisatie

Door processen in detail te beschrijven kan de manier van werken in kaart worden gebracht. Dit stelt ons in staat om te onderzoeken waar er verspilling optreedt, welke vervolgens kan worden verwijderd. 

Automatisering

Bij het automatiseren van processen is het van belang om in detail te beschrijven welke stappen er geautomatiseerd moeten worden en welke keuzemogelijkheden er zijn. 

Audit

Voor organisaties is het essentieel om werkprocessen in kaart te brengen. Daarbij is het van belang duidelijk eigenaarschap te definiëren. Op die manier kunnen afspraken helder en schriftelijk worden vastgelegd wat problemen tijdens een audit kan voorkomen.

Borgen

Om optimalisatie te borgen, kunnen we procesbeschrijvingen gebruiken om de nieuwe werkwijze in kaart te brengen. Dit zorgt er voor dat de nieuwe werkwijze direct goed wordt vastgelegd. 

Procesmanagement nodig?

Heeft u procesmanagement nodig of zou u hier meer over willen weten? Onze procesmanagers zijn altijd bereid om u hier meer over te vertellen en te kijken waar ze u kunnen helpen om de volgende stap te zetten. Ook kunnen zij een workshop geven waarmee uw medewerkers spelenderwijs kennis kunnen maken met procesmanagement en de voordelen kunnen ontdekken van het in kaart brengen van processen.

Laten we het gesprek aangaan hoe we jou kunnen helpen